nasz adres:

Zespół Szkolno - Przedszkolny
im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie

ul. Kolejowa 10 57-522 Domaszków

Samorządowa Szkoła Podstawowa:
tel/fax: 74-813 20 47

Samorządowe Gimnazjum Nr 2
tel: 74 813 22 57


Samorządowe Przedszkole
tel: 74 813 20 48

zsp_domaszkow@wp.eu


...............................................................................